REGULAMIN
NEWSLETTERA
 

 1. Niniejszy Regulamin ma na celu określenie zasad subskrypcji, przesyłania i otrzymywania informacji od podmiotu prowadzącego sklep internetowy o nazwie Blissdiamonds.pl, to jest "Alaya Diamonds" Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, adres e-mail: biuro@alaya.nsolution.pl (dalej jako: „Sklep internetowy”).

 2. Informacje od Sklepu internetowego zawierają powiadomienia o produktach znajdujących się aktualnie w ofercie Sklepu internetowego, akcjach promocyjnych, nowych kolekcjach, zapowiedziach produktowych. Przedmiotowe informacje wysyłane są okresowo drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (dalej jako: „Newsletter”).

 3. Każda osoba fizyczna lub osoba prawna (za pośrednictwem osoby do tego odpowiednio umocowanej) może zasubskrybować Newsletter (dalej jako: „Subskrybent”).

 4. Poprzez zasubskrybowanie Newslettera i wyrażenie dobrowolnej zgody na jego otrzymywanie, Subskrybent potwierdza uprzednie zaznajomienie się z niniejszym Regulaminem.

 5. Do zasubskrybowania Newslettera wymagany jest odpowiedni sprzęt elektroniczny z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

 6. Subskrypcja Newslettera odbywa się poprzez wskazanie przez Subskrybenta swoich danych oraz adresu poczty elektronicznej w odpowiedniej zakładce na stronie Sklepu internetowego. Przy dokonywaniu subskrypcji Newslettera, wyrażana jest zgoda na (poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek przy treści odpowiednich zgód zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego):
  1) na wysyłanie przez Sklep internetowy Subskrybentowi na wskazany adres poczty elektronicznej Newslettera i otrzymywanie przez Subskrybenta za pośrednictwem Newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
  2) na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez Sklep internetowy w celu wysyłania Newslettera.

 7. Otrzymywanie Newslettera jest bezpłatne dla Subskrybentów.

 8. Sklep internetowy nie ponosi żadnych opłat wobec Subskrybenta lub innych podmiotów w związku ze wskazaniem przez Subskrybenta adresu poczty elektronicznej lub wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera.

 9. Sklep internetowy zobowiązany jest do ochrony danych osobowych przekazanych przez Subskrybenta i nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej jakimkolwiek podmiotom trzecim. Pozostałe warunki przetwarzania danych osobowych Subskrybenta zawarte są w regulaminie Sklepu internetowego oraz Polityce Prywatności dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

 10. Subskrybentowi przysługuje uprawnienie do zmiany i poprawienia swoich danych, w tym do wskazania innego adresu poczty elektronicznej oraz do ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Subskrybenta równoznaczne jest z rezygnacją z subskrypcji Newslettera.

 11. Subskrybentowi przysługuje uprawnienie do rezygnacji z Newslettera. Odwołanie subskrypcji następuje poprzez kliknięcie w link znajdujący się na końcu każdego Newslettera obok informacji o uprawnieniu do rezygnacji z subskrypcji albo poprzez przesłanie w dowolnej formie wyraźnego żądania w tym przedmiocie do Sklepu internetowego.

 12. Sklep internetowy usuwa niezwłocznie z bazy adresowej subskrybentów Newslettera adres poczty elektronicznej rezygnującego Subskrybenta.
   

 13. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zaprzestania przesyłania Newslettera w każdej chwili bez podania przyczyn, a także do usunięcia adresu poczty elektronicznej z bazy adresowej subskrybentów w przypadku naruszenia przez Subskrybenta postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności wskutek wskazania przez Subskrybenta adresu poczty elektronicznej innej osoby bez jej zgody.Treść zgody pod oknem z adresem e-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alaya Diamonds, w celu korzystania ze świadczonej przez Alaya Diamonds usługi „Newsletter”, oraz zgodę na otrzymywanie od Alaya Diamonds informacji handlowej drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres mailowy, a także na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania zawartych w regulaminie i polityce prywatności Alaya Diamonds. Jestem świadomy/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter” oraz zaprzestaniem przesyłania na mój adres e-mail informacji handlowych.

Image
Image
Image

INSTAGRAM

Newsletter